Fritidsklubberne

BUS – Børn , Unge og Sport

Fritidsklubberne

Fritidsklubber er i dag delt på to matrikler – dels på Valdemarsgade 4 og dels på Ny Carlsbergvej 33.

Klubberne rummer 310 børn i alderen 10 – 14 år og har dagligt åben ml 13 – 17.

Der er fri bevægelighed mellem klubberne men vi ser dog Ny Carlsbergvej som det nære klubtilbud til de mange klubbørn vi har fra Vesterbro Ny Skole.

Der arbejdes i klubberne med et fordybelsesapekt i læring. Børnene har hvert kvartal mulighed for at tilmelde sig et aktivitetsforløb ( et såkaldt ”modul”). Modulerne foregår på faste ugentlige dage og strækker sig over 8 – 12 uger. Der er en mangfoldighed af tilbud i moduler ( eks fridykning, parkour, fodbold, havkajak, akrobatik, mountainbike, dans og skate) – disse tager primært udgangspunkt i idræt og bevægelse men kan variere bredt over musik, kreativ udfoldelse og rollespil. Modulerne foregår på el med udgangspunkt fra en at matriklerne og faciliteres af vores modulteam der repræsenterer en bred vifte af idrætsfaglige og kreative kompetencer.

Når børnene ikke er aktive på moduler bestræber vi os på at klubberne er et sted hvor børnene  hygger sig, har det sjovt og er en del af et fællesskab hvor de møder nærværende og imødekommende voksne. Vi fokuserer nærhed og relationsdannelse og har derfor valgt at klubberne i så høj grad som muligt er fri af mobiltelefoner, pc og playstations så alle kan være åbne og opmærksomme på mennesker og muligheder omkring dem.

( Valdemarsgade er helt fri af telfoner, pc og ps – mens der på Ny Carlsberg er sat rammer omkring brugen bl.a. har den enkelte årgang kun en eftermiddag om ugen i pc/ ps rum)

De fysiske rammer på Valdemarsgade er fordelt på 3 etager og rummer masser af muligheder: I kælderen er edr spejl/ dansesal, klatre- og tumlerum, parkourbane og grovværksted – stueetagen er husets hjerte og rummer cafe, krearum og juniorklub – på 1ste salen er der bevægelsessal, musikrum og studie, lego- og rollespilsrum. Som sidste knopskydning har vi fået etableret et mindre boldbur samt en tagterasse på taget.

Ny Carlsbergvej består af nogle sammenlagte butikslokaler og kan virke slidt slidt men rummer til gengæld masser af charme. Cafeen er matriklens samlingspunkt og herudover består kluben af en række værkstedsrum: krea- og glasværksted, musikrum, bordtennisrum, pc- og ps rum og juniorklub.

Udover de daglige aktiviteter tilbydes børne klubaftener, weekendture og udflugter samt ad hoc overnatninger i klubberne – der er endvidere en årlig sommerkoloni på Lyngborgen i Sejrøbugten.

Alle børn betaler 500kr halvårligt til mad og materiel – børnene får I denne ordning daglig tilbudt et mindre mellemmåltid og kan gratis benytte sig af materialer i krea- og grovværksteder.

Som en del af vores nærhedsprincip får alle børn tildelt en kontaktvoksen hvis fornemste opgave er at fornemme barnets/ børnenes oplevelse af tilhør og trivsel gennem kvartalsvise trivselsnoter og årlige trivselssamtaler.

Nærheden ift forældregruppen står lige centralt – via fredagsmails holder forældrene løbende informeret om livet og aktiviteter i klubberne og via årlige dialogmøder med den enkelte årgangs forældre åbner vi rum for feedback og dialog. Mails og tilmelding/ betaling til aktiviteter foregår gennem I-portalen – der bl.a. indeholder et ind- og udkrydsning til børnene.

Klubtelefoner – hvis I skal have fat i jeres børn – er åbent ml 13 – 17:

Valdemarsgade     50509762

Ny Carlsbergvej    50503327