Idrætsfritidsklub

Idrætsfritidsklubben hører under Børn og Unge Settlementet og ligger på Valdemarsgade 4, Vesterbro. I hverdage, fra kl. 13.00 til 17.00, huser vi omkring 150 børn i rammer, der sætter fokus på nærvær, fællesskab og bevægelse. Klubben åbnende 1. august 2013, som et tilbud til børn på Vesterbro i alderen 10 – 14 år.

Vi arbejder i klubben med et fordybelsesaspekt i læring. Børnene tilmelder sig hvert kvartal et aktivitetsforløb (et såkaldt ”Modul”). Modulerne foregår på faste ugentlige dage og strækker sig over 8-12 uger. Der er en mangfoldighed af tilbud i moduler (eksempelvis Fairplay Fodbold, Squash, Havkajak, Akrobatik, Yoga, Levende Rollespil) og disse tager primært udgangspunkt i idræt og bevægelse, men aktiviteterne kan ligeledes variere bredt fra musik til kreativ udfoldelse. Modulerne foregår ofte uden for huset og faciliteres, gerne i samarbejde med foreningslivet, af vores ansatte, der repræsenterer en bred vifte af idrætsfaglige og kreative kompetencer.

Når børnene ikke er aktive på moduler, bestræber vi, at klubben er et sted, hvor børnene kommer og kan have det sjovt, føle sig trygge samt udvikle relationer og venskaber. Vi fokuserer på at skabe nærhed og relationer og derfor har vi blandt andet valgt, at klubben skal være fri for PC’ere, spillemaskiner og mobiltelefoner, så alle kan være nærværende.

Udover vores daglige aktiviteter, tilbydes børnene bl.a. månedlige klubaftener, weekendture/udflugter og diskoaftener.

Idrætsfritidsklubben er aktiv bruger af Settlementets koloni Lyngborgen i Sejerøbugten, hvortil vi har faste koloniture sidste uge af børnenes sommerferie samt de første tre hverdage i efterårsferien.

Vores hverdage i klubben tager afsæt i vores arbejde med såkaldte Kontaktvoksne, hvilket er en del af vores nærheds- og relations princip. Alle børn i klubben får tildelt en Kontaktvoksen, som har til ansvar at have en månedlig føling med børn i sin Kontaktgruppe. Vores mål med Kontaktgrupperne er konstant at fornemme barnets oplevelse af tilhør og trivsel i klubben. Denne strukturerede tilgang sikrer os, at vi anerkender, ser og hører alle børn.

LINK TIL IPORTALEN

Kontakt:

Daglig leder:

Kathrine Forsberg

Mobil: 60892450

E-mail:  ifk@bus-settlementet.dk

Andre klubber og aktiviteter

Klub Eskild

BUS

Gadeklubberne

Vestervang