Idrætsfritidsklub

Idrætsfritidsklubben

Idrætsfritidsklubben hører under Børn og Unge Settlementet og ligger på Valdemarsgade 4, Vesterbro. I hverdage, fra kl. 13.00 til 17.00, huser vi omkring 220 børn i rammer, der sætter fokus på nærvær, fællesskab og bevægelse. Klubben åbnende 1. august 2013, som et tilbud til børn på Vesterbro i alderen 10 – 14 år.

Vi arbejder i klubben med et fordybelsesaspekt i læring. Børnene tilmelder sig hvert kvartal et aktivitetsforløb (et såkaldt ”Modul”). Modulerne foregår på faste ugentlige dage og strækker sig over 8-12 uger. Der er en mangfoldighed af tilbud i moduler (eksempelvis Fridykning, parkour, fodbold, SUP, Havkajak, Akrobatik, mountainbike, dans og skate) og disse tager primært udgangspunkt i idræt og bevægelse, men aktiviteterne kan ligeledes variere bredt fra musik til kreativ udfoldelse og rollespil. Modulerne foregår ofte uden for huset og faciliteres af vores ansatte (gerne i samarbejde med foreningslivet) der repræsenterer en bred vifte af idrætsfaglige og kreative kompetencer.

Når børnene ikke er aktive på moduler, bestræber vi os på, at klubben er et sted, hvor børnene kommer og hygger sig, har det sjovt og er en del af et fællesskab. Vi går meget op i at børnene oplever klubben som et sted med nærværende og imødekommende voksne. Vi fokuserer på at skabe nærhed og relationer og derfor har vi blandt andet valgt, at klubben skal være fri for PC’ere, spillemaskiner og mobiltelefoner, så alle kan være åbne og opmærksomme på folk og legemuligheder omkring dem. Vores fysiske rammer er præget af masser af plads, da vi har både kælder, stueetage og 1. salen i huset. I kælderen er der spejlsalen, klatre- og tumlerum, parkourbane, musikrum, bordtennis og et krea værksted. Stueetagen er huset hjerte med nærværende og imødekommende voksne spilhygge, fællesspisning og endnu et krea værksted. På 1. salen har vi en bevægelsessal, hvor der hver dag vil blive igangsat forskellige idrætsaktiviteter.  Vi har på 1. salen også flere andre rum med plads til ro og fordybelse, herunder vores rollespilsrum.

Udover vores daglige aktiviteter, tilbydes børnene bl.a. månedlige klubaftener, weekendture/udflugter og diskoaftener. Idrætsfritidsklubben er også aktiv bruger af Settlementets koloni Lyngborgen i Sejerøbugten, hvortil vi har fast kolonitur sidste uge af børnenes sommerferie.

Som en del af vores nærhedsprincip arbejder vi i det daglige med det vi kalder Kontaktvoksen. Alle børn i klubben får tildelt en Kontaktvoksen, som har til ansvar at have føling med alle børn i sin kontaktgruppe. Kontaktvoksens fornemmeste opgaver er at bestræbe sig på hele tiden at fornemmebarnets oplevelse af tilhør og trivsel på klubben gennem kvartalsvise trivselsnoter og halvårlige trivselssamtaler. Formålet med denne inddeling og strukturerede tilgang er, at vi sikrer os føling med og fokus på alle børns trivsel.

Mvh. Kathrine Forsberg, daglig leder Idrætsklubben

Mail: ifk@bus-settlementet.dk

Telefon til daglig leder: 60 89 24 50

Telefon til klubben: 50 50 97 62