Fritidsklubberne

BUS – Børn og Unge Sport

Fritidsklubben

Fritidsklubben er i dag opdelt på to matrikler – dels på Valdemarsgade 4 (Klub Valdemar) og dels på Ny Carlsbergvej 33 (Klub Vestervang).

Klubberne rummer 370 børn i alderen 10-14 år og har dagligt åben mellem 13.00 – 17.00 suppleret med specifikke aftenåbninger fra 17.00-20.00.

Der er fri bevægelighed mellem klubberne, men vi ser dog Klub Vestervang som det nære klubtilbud til de mange klubbørn, vi har fra Vesterbro Ny Skole.

Der arbejdes i klubberne med et fordybelsesaspekt i læring. Børnene har hvert kvartal mulighed for at tilmelde sig et aktivitetsforløb (et såkaldt ”modul”). Modulerne foregår på faste ugentlige dage og strækker sig over 8 – 12 uger. Der er en mangfoldighed af tilbud i moduler (eks fridykning, parkour, fodbold, havkajak, akrobatik, mountainbike, dans og skate). Disse tager primært udgangspunkt i idræt og bevægelse men kan variere bredt over musik, kreativ udfoldelse og rollespil. Modulerne foregår på eller med udgangspunkt fra en at matriklerne og faciliteres af vores modulteam, der repræsenterer en bred vifte af idrætsfaglige og kreative kompetencer. Modulerne kobles gerne til foreningslivet, så vi skaber rød tråd mellem det, vi udbyder og det lokalmiljøet tilbyder af fritidstilbud. 

Når børnene ikke er aktive på moduler, bestræber vi os på, at klubberne er et sted, hvor børnene hygger sig, har det sjovt og er en del af et fællesskab, hvor de møder nærværende og imødekommende voksne. Vi fokuserer på nærhed og relationsdannelse og har derfor valgt, at klubberne i så høj grad som muligt er fri af mobiltelefoner samt giver begrænset adgang til andre digitale medier. Det oplever vi kan skabe mere åbenhed og opmærksomhed på børn og muligheder i hverdagen.

De fysiske rammer på Klub Valdemar er fordelt på 3 etager og rummer en mangfoldighed afmuligheder: I kælderen er teater/dansesal, klatre- og tumlerum, parkourbane og bordtennis. Stueetagen er husets hjerte og rummer cafe, krearum og et Wii-rum, hvor vi spiller bevægelsesspil. På første sal er der bevægelseshal, musikrum og studie, lego- og rollespilsrum samt bibliotek. Som sidste knopskydning har vi fået etableret et mindre boldbur samt en tagterasse på taget.

På Klub Vestervang er cafeen er matriklens samlingspunkt, hvor den varme velkomst og de fællesskabsdannende dialoger er karakteriserende. Herudover består klubben af en række værkstedsrum: krea- og glasværksted, musikrum, bordtennisrum, pc- og ps rum samt juniorklubslounge. Vi har en grøn gård med kaniner, hvor vi gerne spiller stikbold eller bager snobrød over bål. 

Udover de daglige aktiviteter tilbydes klubaftener, weekendture og udflugter samt ad hoc overnatninger i klubberne. Der er endvidere en årlig sommerkoloni på Lyngborgen i Sejrøbugten.

Alle børn betaler 500kr halvårligt til mad og materielordning. Børnene får i denne ordning daglig tilbudt et mellemmåltid og kan gratis benytte sig af materialer i krea- og grovværksteder.

Som en del af vores nærhedsprincip får alle børn tildelt en kontaktvoksen, hvis opgave er at fornemme barnets oplevelse af tilhør og trivsel gennem kvartalsvise trivselsnoter og årlige trivselssamtaler. Vi udfylder desuden halvårligt relationsskemaer for at sikre, at alle børn har flere gode og trygge relationer med de ansatte. 

Nærheden i forhold til forældregruppen står centralt – via fredagsmails holdes forældre løbende informeret om livet og aktiviteter i klubberne. Via årlige dialogmøder med den enkelte årgangs forældre, åbner vi rum for feedback og dialog. Dette suppleres med kvantitative trivsels- og tilfredshedsundersøgelser. 

Mails og tilmelding/betaling til aktiviteter foregår gennem I-portalen – der bl.a. indeholder et ind- og udkrydsning til børnene.

Klubtelefoner – hvis I skal have fat i jeres børn eller personale – er åbent ml 13.00 – 17.00:

Klub Valdemar – 50509762      

Klub Vestervang – 50503227