Gadeklubber

Velkommen til Gadeklubberne

Gadeklubberne er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge mellem 7 og 25 år og består af en pigeklubber, drengeklubber, forskellige anneksaktiviteter samt opsøgende udegående indsatser på Vesterbro.

Idræt og aktiviteter på gadeplan er i særligt fokus fordi vi her kan etablere det fælles tredje / et interessefælleskab der er genvejen ind i andre klubaktiviteter, social inklusion og integration.

Klubtilbuddene giver mulighed for lektiehjælp, samtale og aktiviteter planlagt i samarbejde med de unge.

Målgruppen er børn og unge, der ikke i forvejen benytter sig af bydelens klub- og fritidstilbud. Klubberne er køns- og aldersopdelt og som udgangspunkt organiseret i mindre grupper tilknyttet ”faste”medarbejdere.

Vore anneksaktiviteter er etableret udfra et ønske om også at have klublignende tilbud i børnenes nærmiljøer, derfor  har vi:

 • Aktiviteter efter skoletid og torsdagscafe på Vesterbro Ny Skole
 • I samarbejde m KAB 60+61 driver vi en lektiecafe i Saxogade
 • Etableret Frivillighedsbutikken i Istedgade som base for de opsøgende/ udegående medarbejdere
 • Driver ”Street soccer” som fast aktivitet på gadeplan

I det opsøgende/ udegående  arbejde lægger vi vægt på at være tilstede, der hvor børnene befinder sig fysisk og bevidsthedsmæssigt, derfor har vi:

 • Teams der i ugens løb går rundt i bydelen
 • Deltagelse i SSP samarbejdet
 • ”Klub på gaden” fra maj – okt med udgang i idrætscontainere på Lithauens Plads & Enghave Parken
 • Temas der i ugens løb besøger alle bydelens folkeskoler i og omkring det store spisefrikvarter og skolernes lektiecafeer
 • Arrangementer på tværs af skole, institution og foreninger
 • Arrangementer på gadeplan

Gadeklubberne har i et ønske om få bydel og indsatser til at hænge bedre sammen stort focus på netværksdannelser og er bl.a. aktive i forbindelse med:

 • Vesterbro Pigenetværk
 • Værestedsnetværket
 • Vesterbro Idræts samvirke
 • SSP
 • Idrætssamarbejde med bydelens skoler

Kontakt 

Leder: Peter Gorm 21 68 54 31

petergorm@bus-settlementet.dk