Pædagogiske værdier

Pædagogiske værdier

Professionel integritet:
åbenhed, faglig sparing, udvikling, engagement, tillid, troværdighed, ansvar

Dialog:
gensidig forståelse, føling med det enkelte barn

Trivsel:
sunde livsvaner, inklusion, socialisering, tryghed, omsorg

Anerkendelse:
respekt, tolerance, mangfoldighed, rummelighed, tillid

Positivt livssyn:
livsglæde, fokus på det positive/potentialer, ressourcesyn, omstillingsparathed, jeg-kan

Inddragelse:
medbestemmelse, indflydelse, kreativitet

Forpligtigende fællesskab:
frivillighed, ansvarlighed, tilhørsfornemmelse, sammenhold, medborgerskab, samarbejde

Læring:
differentieret udvikling, gode rollemodeller, faglige og pædagogiske mål, fralæring

Forældresamarbejde:
holisme, kommunikation, stærkt samarbejde, opbakning, konsensus i kontekster, socialisering

Fritid:
leg, sjove og gode oplevelser, bevægelse, frihed, afkobling, tilvalg af aktiviteter, rammer med plads til alle behov, inspiration, deltagelse i lokalmiljø og foreninger, udflugter