Forældrepartnerskab

I partnerskabet mellem Settlementet Børn og Unge og tilknyttede forældre tilstræbes følgende:

 • At begge parter inviterer ”indenfor” – dvs er åbne, informative og løsningsorienterede ift dialogen omkring det enkelte barn
 • At begge parter – med institutionen som den udadfarende – føler ejerskab/ tilhørsforhold til partnerskabet – både ift det bestyrelsesmæssige, det lokalemæssige, arrangementer, møder som arrangementer

Dette opnås bl.a. ved:

 • At forældre på alle matrikler holdes løbende ajour med aktiviteter mm via fredagsmail – og responderer aktivt på alle invitationer der er relevante – tilmelding til moduler, klubaftener, kolonier, deltagelse i fællesarrangementer mm
 • At forældre bliver inviteret til og deltager i årlige dialogmøder for den enkelte årgang på den enkelte matrikel
 • At forældre bliver set som en ressource der kan trækkes på ift arrangementer, ture mm
 • At institutionens lokaler ses som et mødested med en indbydende og inkluderende atmosfære hvor forældre føler sig velkomne og kan bidrage med deres nærvær

Dette praktiseres ved:

 • Afholdelse af to forældre/ børn arrangementer – henholdsvis sommer ( juni – aktivitetsdag Amager Strandpark) og vinter ( december – julebasar Valdemarsgade 4)
 • Afholdelse af årlige dialogmøder for alle klassetrin
 • Afholdelse af månedlige spise/ brætspilsaftener for børn og deres familier – primært rettet mod 4 – 5 klassetrin
 • Udsendelse af ugentlige fredagsmail – der ser på klubliver både forud og bagud
 • At der arbejdes på at trække forældre ind som frivillige på alle arrangementer/ ture mm