Hverdag på matriklerne

Fritidsklubber på to matrikler – dagligdagen

Vores tilbud af fritidsklub befinder sig på to matrikler på Vesterbro, henholdsvis på
Valdemarsgade 4 og Ny Carlsbergvej 33. Børnene kan bevæge sig frit mellem de to
matrikler og benytte sig af de forskellige faciliteter og aktiviteter de to forskellige
klubtilbud tilbyder. På begge matrikler serveres der hver dag et mindre
eftermiddagsmåltid, hvor fællesskabet, hyggen og samtaler, omkring måltidet vægtes
højt.


De to matrikler tilbyder tilsammen hyggelige rum og aktiviteter som bl.a. kreaværksted,
grovværksted, idrætssal, dansesal, musikrum, computer og playStation-rum samt caféer,
med mulighed for eftermiddagsmad samt brætspil og hygge. Der er tilmed mulighed for at
spille bordtennis og bordfodbold, bordrollespil og lego. Derudover er vi gode til at benytte
os af vores nærmeste udearealer, fx vores parkourgård, bål på forplads på Valdemarsgade
eller grill i baggården på Ny Carlsbergvej.


Frederiksberg Have, Enghaveparken, Søndermarken og resten af Vesterbro er velbesøgt af
os.


Samtidig med, at vores dagligdag er fyldt med sjove aktiviteter, som de voksne brænder
for, supplerer vi fritidslivet med overlevelsesture i naturen, koloniture til Sejrøbugten fast i
den første uge af sommerferien, deltagelse i fodbold-turneringer, julearrangement, samt
diverse fester. Vi krydrer også hverdagene med mindre temaaftner og arrangementer fx
ler/krea aftner, fodboldaftner, rollespilsaftner, hesteture og meget mere.


Vores pædagogiske fokus er rettet mod de gode fællesskaber samt progressiv udvikling. Vi
opfordrer børnene til ny læring med sjove aktiviteter – også dem, de ikke er vant til eller
på forhånd antager, at de ikke kan mestre. Igennem aktiviteterne forstærkes og nuanceres
børnenes selvfortælling, når klublivet er en platform, der giver børnene personlige
succesoplevelser og opdagelser i egne potentialer og ressourcer. Ligeledes er det
betydningsfuldt, at vi tilbyder et simpelt frirum for børnene, hvor leg, glæde og fællesskab
er i højsæde. Dette rum forsøger vi at skabe igennem hverdagsaktiviteter i vores
værksteder, vores hverdagsliv med meget begrænset skærmadgang og vores særlige
moduler. Læs meget mere om modulerne her: https://bus-settlementet.dk/fritidsklubberne/moduler/


Det har stor betydning for personalet, at alle børn føler sig set og hørt i hverdagen på
klubben. Det gør vores fritidsklub til et særligt relationsbåret tilbud, hvor børnenes tilhør til stedet først og fremmest skyldes oplevelser af betydningsfulde venskaber med
personalet og de øvrige børn. Vi lytter derfor også til de unges input og ønsker for
aktiviteter så de oplever at det er en klub de har indflydelse på.

Vi har desuden en gang om året en trivselsspørge undersøgelse for børn og forældre, så vi
kan vurdere om vi rammer rigtigt i forhold til forventninger og egne retninger inden for
vores pædagogik.

Mobil og skærm politik

I vores fritidsklubber har vi regler om brug af mobiler og skærme. Dette har vi bl.a. fordi vi
mener det er vigtigt at tage stilling vores børn brug og forbrug af skærme.


I computer, på PlayStation og på spillebord er reglen at man max kan book sig til en halv
time på hver ting og så er dagens forbrug af skæm slut, samt vi henstiller til at man spiller
med andre, der hvor der er mulighed for det.


Da vi kan opleve at forbruget af skærme, særligt mobilerne, kan tage overhånd for
børnene, har vi valgt at lave et tidszonesystem i løbet af dagen, hvor mobilen ikke er
tilladt, men hvor vi i stedet opfordrer til samvær, samtaler og anden analog omgang.


Mobiltidszoner er opdelt således:


Zone 1: 13:00 – 14:30 = mobilen er tilladt i klubben
Zone 2: 14:30 – 16:30 = mobilen er IKKE tilladt i klubben
Zone 3: 16:30 – 17:00 = mobilen er tilladt i klubben.


I zonerne hvor mobilen er tilladt i klubben, vil de voksne være opmærksomme, på brugen
og om det er i samspil med andre eller om børn sidder i længere tid alene med den.
Det er også i disse tidsrum at, det er muligt for børnene lige at svare på beskeder, eller give
et kald til forældrene om dagens plan m.m.


I tidsrummet hvor mobilen ikke er tilladt, ønsker vi at mobilen bliver i lommen eller i
tasken, evt kan vi voksne have det opbevaret hvis det er svært at styre den ligger i
lommen.
Det er også sådan, at i det mobilfrie tidsrum henstiller vi til at forældrene, ikke ringer eller
skriver til barnets egen mobil, men at de benytter klubbernes telefon, lige som vi forventer
at skal børn ringe, så låner de klubbens telefoner til dette. Derfor opfordrer vi jer til at
notere klubtelefonnumrene (Vestervang: 60 89 27 90 og Valdemar: 50 50 97 62)
Det er vigtigt at i som forældre bakker op om denne mobilpolitik og vil orientere jeres børn
om mobilreglerne. Reglerne om mobilfri zone gælder også for personale og forældre der
kommer i klubben.

Skulle der være børn der af forskellige årsager har svært ved at efterleve vores mobilregler
og ikke lægge mobil væk i det relevante tidsrum, eller som vælger at gå hjem grundet
henstilling om at lægge den væk, vil vi kontakte jer forældre.
Dette er for at orientere om, at der muligvis kan være brug for en særlig opmærksomhed,
omkring barnet forbrug at mobilen eller andet der gør det svært for barnet at få den lagt i
lommen.

Kommunikation mellem klub og forældre

Vi er et klubtilbud, der nyder godt af et stærkt forældresamarbejde, hvor vi ofte har
inviteret forældre med til arrangementer både som deltagere og som hjælp samt vi
afholder forældrespisninger flere gang om året. ( Vi laver maden og i kommer som familie
og spiser for et ganske rimeligt beløb.) i det stærke samarbejde får vi feedback på vores
tilbud og vender eventuelle udfordrende gruppedynamikker, som vi kan arbejde i dybden
med pædagogisk. Derudover afholder vi dialogmøder og forældremøder for de enkelte
årgange min. en gang årligt.


Alle forældre er også mere end velkommen til at kontakte os i klubben hvis de ønsker at
vende en undren, en bekymring eller andet med os. Og ligeledes tager vi fat på jer
forældre når vi har bekymringer, undren eller andet omkring jeres barn, som vi gerne vil
vende med jer.


Forældrene modtager hver uge vores infomail, som indeholder informationer omkring
ugens gang, arrangementer osv. Alle forældre oprettes i Iportalen, som er et elektronisk
system, der bl.a. serverer et ind/ud krydsningssystem, hvor børnene selv checker ind, når
de kommer og ud, når de går hjem. Iportalen bruges derudover også til tilmelding til
arrangementer, moduler, ture, temaaftner m.m.


Vær obs på at der skal stå penge på barnets konto i iportalen for at de kan tilmeldes
arrangementer der koster penge at deltage i. ( Vores moduler er altid gratis og det samme
er visse ture i ferier også)