Hverdag på matriklerne

Fritidsklubber på to matrikler – dagligdagen

Vores tilbud af fritidsklub befinder sig på to matrikler på Vesterbro, henholdsvis på Valdemarsgade 4 og Ny Carlsbergvej 33. Børnene kan bevæge sig frit mellem de to matrikler og benytte sig af de forskellige faciliteter og aktiviteter de to forskellige klubtilbud tilbyder. På begge matrikler serveres der hver dag et mindre eftermiddagsmåltid, hvor fællesskabet, hyggen og samtaler omkring måltidet vægtes højt.

De to matrikler tilbyder tilsammen hyggelige rum som bl.a. kreaværksted, grovværksted, idrætssal, dansesal, musikrum samt caféer. Der er tilmed mulighed for at spille bordtennins og bordfodbold, og vi har også danse/teaterrum. Derudover er vi gode til at benytte os af vores nærmeste udearealer, fx vores parkourgård, bål på forplads på Valdemarsgade eller grill i baggården på Ny Carlsbergvej. Frederiksberg have, Enghaveparken og Søndermarken er velbesøgt af os.

Samtidig med, at vores dagligdag er fyldt med sjove aktiviteter, som de voksne brænder for, supplerer vi fritidslivet med overlevelsesture i naturen, koloniture til Sejrøbugten, deltagelse i fodbold-turneringer, julearrangement, diverse fester og meget mere.

Vores pædagogiske fokus er rettet mod de gode fællesskaber samt progressiv udvikling. Vi opfordrer børnene til ny læring med sjove aktiviteter – også dem, de ikke er vant til eller på forhånd antager, at de ikke kan mestre. Igennem aktiviteterne forstærkes og nuanceres børnenes selvfortælling, når klublivet er en platform, der giver børnene personlige succesoplevelser og opdagelser i egne potentialer og ressourcer. Ligeledes er det betydningsfuldt, at vi tilbyder et simpelt frirum for børnene, hvor leg, glæde og fællesskab er i højsæde. Dette rum forsøger vi at skabe igennem hverdagsaktiviteter i vores værksteder, vores hverdagsliv med meget begrænset skærmadgang og vores særlige moduler.

Det har stor betydning for personalet, at alle børn føler sig set og hørt i hverdagen på klubben. Det gør vores fritidsklub til et særligt relationsbåret tilbud, hvor børnenes tilhør til stedet først og fremmest skyldes oplevelser af betydningsfulde venskaber med personalet og de øvrige børn.

Moduler – længerevarende aktiviteter

Som noget særligt for vores klubber tilbyder vi løbende nogle spændende og lærerige moduler, som dit barn kan deltage i. Frekvensen og varigheden af modulerne er en dag om ugen, i ca. otte til ti uger ad gangen.

Modulerne er bygget op omkring en aktivitet, hvor der af personalet fastsættes nogle pædagogiske og faglige mål for hele forløbet.

Der er normalvis 8-15 børn på hvert modul, så der er god tid og rum til fordybelse og til at danne nye relationer. Det er valgfrit om man vil tilmelde sig et modul, men vi oplever, at modulerne for mange børn er et godt rum for udvikling af relationer, personlig udvikling, succesoplevelser og tilhørsforhold til klubben. Vi har både aktiviteter som de fleste børn har stiftet bekendtskab med i forvejen, men også en del nye og anderledes moduler, der kan udfordre børnene. Vi har eksempelvis tidligere udbudt modulerne: Boldspil, kajak, madlavning, dans, rollespil, kampsport, collage, fridykning, friluftsliv, vikingeliv, cirkus og håndarbejde mv.

På modulerne underviser personalet fra klubben, men sommetider har vi også eksterne instruktører (altid i følge med et kendt personale fra klubben). Modulerne starter som hovedregel kl. 15.00 og slutter kl 17.00.

Vores moduler foregår både i klubben og andre steder i nærområdet. Vi benytter ofte Idrætsfabrikken, DGI, Det Maritime Ungdomshus på Amager, Søndermarken mm. Med mindre at andet er aftalt med forældre, mødes vi altid på klubben og følges til og fra de forskellige steder.

I slutningen af hver modulperiode afholder vi en modulafslutning. Dette er typisk en dag, hvor vi gør noget ekstraordinært. Dette kan fx være at møde et foreningsliv, hvor man kan fortsætte sin læring, en oplevelse ude af huset eller en opvisning eller fernisering, hvor forældre også kan få indblik i de minikursus, et modul kan være for de enkelte børn.

Kommunikation mellem klub og forældre

Vi er et klubtilbud, der nyder godt af et stærkt forældresamarbejde, især via vores årlige dialogmøder, hvor vi sætter fælles rammer for tilbuddet designet efter årgangens behov. Her får vi feedback på vores tilbud og vender eventuelle udfordrende gruppedynamikker, vi kan arbejde i dybden med pædagogisk. Forældrene modtager hver uge vores infomail, som indeholder informationer omkring ugens gang, arrangementer osv. Alle forældre oprettes i Iportalen, som er et elektronisk system, der bl.a. serverer et ind/ud krydsningssystem, hvor børnene selv checker ind, når de kommer og ud, når de går hjem. Iportalen bruges derudover også til tilmelding til arrangementer.