Anti-mobbe politik og handleplan

Anti-Mobning

Definition:

Mobning er systematisk psykisk og /eller fysisk volf, forfølgelse og / eller udelukkelse rettet mod en eller flere personer og udført af enkeltpersoner eller grupper over en længere periode

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og ”almindeligt” drilleri. Det kan være svært at vurdere, hvornår almindeligt drilleri går over i en mere systematisk form, der må betegnes som mobning.

 1. Drilleri er få uoverlagte handlinger
 2. Grovere drilleri er planlagte handlinger, der gentager sig få gange
 3. Mobning er gentagelser over længere tid, hvor en eller flere børn/ unge udsætter andre forhandlinger hvor de føler sig krænkede.

Ved mistanke om el konstatering af mobning gøres følgende:

 1. Personalet taler med de involverede parter
 2. Forældre orienteres og inddrages
 3. I børnegruppen arbejdes med venskab og mobning
 4. I samarbejde med alle involverede parter aftales en handleplan – indsats og opfølgning

Forebyggende er det vigtigt at:

 1. Personalet er tæt på/ har føling med det enkelte barn og i dialog med hjemmet om dets trivsel
 2. Personalet er opmærksomme på samværsformer/ udtryk børnene imellem der kan lede til drilleri el mobning
 3. Personalet griber tidligt ind så mere ”uskyldige” handlinger ikke udvikler sig til grovere
 4. Personalet skaber fælles aktiviteter/ oplevelser der kan styrke sammenholdet mellem enkeltindivider som grupper af børn i klubben
 5. Børnene trænes i sociale færdigheder som empati og problem/ konflikt løsning
 6. Personalet fremstår som rollemodeller og både i ors som praksis tager afstand fra mobning, forfølgelse og intolerance.

Hvad gør vi ved mistanke om mobning:

Handleplan:

 • Personalet taler med de involverede parter for at afdække.
 • I børnegruppen arbejdes der med venskab og mobning.
 • Forældrene orienteres og inddrages – begge parter.
 • Der holdes jævnligt kontakt til de implicerede parter, samtidig med at arbejdet i børnegruppen følges op/fortsættes.

Mål med handleplanen:

 • At gøre klart at vi i ”Settlementet Børn og Unge” ikke accepterer mobning.
 • At gøre klart at ”Settlementet Børn og Unge” vægter børnenes personlige udvikling og sociale kompetencer.
 • At fastslå at alle i ”Settlementet Børn og Unge” samt forældrene har et ansvar for og en aktiv del af denne indsats.

Hjemmet:

Tal med barnet/den unge

 • Vær lyttende, hør hvad barnet/den unge har at sige. Undlad at drage forhastede konklusioner.
 • Vær undersøgende, spørg ind til situationen for, at få mere at vide fra flere vinkler, brug god tid til dette.
 • Vær støttende, se problemet fra barnets/den unges side.