Bestyrelse

Bestyrelsen i Settlementet Børn og Unge

Torben Jensen – eksternt udpeget og formand

Mads Aamann Agger – medarbejderrepræsentant

Thomas Warbrug – eksternt udpeget medlem

Bent Madsen – eksternt udpeget medlem

Steen Dohrn Petersen – forældre repræsentant

Sabrina Cabalero – forældre repræsentant

Gudrin Poulsen – forældre repræsentant