Politik, sprog og læring

Vi vil styrke børn og unges evne til at udtrykke sig sprogligt, billedligt, musisk og kropsligt

Det gør vi ved at:

 • Udvikle moduler/ forløb, aktiviteter der motiverer, udfordrer og inviterer til fordybelse
 • Udvikle netværk og kontakter mhp at kunne guide børn og unge optimalt ift deres interesser og kompetencer
 • Skabe en hverdag i basisklubben der med tilbud på tværs af ovenstående indsatsområder tilbyder en legende tilgang til udtryk

Vi styrke børn og unges evne til at begå sig på de digitale medier

Det gør vi ved at:

 • Være nysgerrige og i dialog ift børn og unges brug af digitale medier både ift omfang som ift platforme
 • Via debatter og information tilstræbe at forældrene udvikler den samme nysgerrighed
 • Være proaktive ift de udfordringer børn og unge møder m samtaler enkeltvis el i grupper

Vi tilstræber at styrke børn og unges forståelse for og evne til at indgå i et aktivt medborgerskab

Det gør vi ved at:

 • Ved at møde børnene i øjenhøjde
 • Via samtaler enkeltvis som i grupper tydeliggøre at den enkelte stemme er vigtig
 • Via etablering af børne/ ungeråd i en struktur der giver mening
 • Via sidemandsoplæring og lignende tiltag tydeliggøre det fælles ansvar
 • Vi vil i ord, billeder og praksis tydeliggøre vigtigheden af det frivillige arbejde