Settlementet børn og unge fritidsklubber

Velkommen til Settlementet Børn og Unge

Institutionen er selvejende og har overenskomst med Københavns Kommune, dels med udegående/ opsøgende arbejde i forhold til aldersgruppen 7 – 25 år og dels med et reelt fritidsklubtilbud for de 10 – 13 årige.

Læs om de enkelte tilbud ved at klikke ind på de respektive menupunkter

Institutionen

Institutionen har sin base i Valdemarsgade 4, men er i øvrigt via anneksaktiviteter engageret i relevante nærmiljøer  på Vesterbro.

Settlementet Børn og Unge er den del af klubfællesskabet på Vesterbro og en aktiv del af de netværk, der pædagogisk og idrætsmæssigt rammer børn og unge i bydelen ind.

Settlementet Børn og Unge er vokset ud af Settlementet i Dybbølsgade og en del af et arbejds- og værdifællesskab der også rummer SSB, Studenter Settlementets Boldklub og Idrætsfabrikken – se de respektive hjemmesider.

Bestyrelsen i Settlementet Børn og Unge

Torben Jensen – eksternt udpeget og formand

Mads Aamann Agger – medarbejderrepræsentant

Thomas Warbrug – eksternt udpeget medlem

Bent Madsen – eksternt udpeget medlem

Steen Dohrn Petersen – forældre repræsentant

Sabrina Cabalero – forældre repræsentant

Kontakt

Leder: Peter Gorm Hansen
Tlf: 2168 5431
Mail: petergorm@bus-settlementet.dk

Afd. leder fritidsklubberne: Kathrine Forsberg
Tlf: 60892450
Mail: ifk@bus-settlementet.dk

Pæd. leder fritidsklubberne: Ayse KosarLarsen
Tlf: 42222581
Mail: ayse@bus-settlementet.dk