Settlementet børn og unge fritidsklubber

Velkommen til Settlementet Børn og Unge

Institutionen er selvejende og har overenskomst med Københavns Kommune, dels med udegående/ opsøgende arbejde i forhold til aldersgruppen 7 – 25 år og dels med et reelt fritidsklubtilbud for de 10 – 13 årige.

Læs om de enkelte tilbud ved at klikke ind på de respektive ”knapper”.

Institutionen

Institutionen har sin base i Valdemarsgade 4, men er i øvrigt via anneksaktiviteter engageret i relevante nærmiljøer  på Vesterbro.

Settlementet Børn og Unge er den del af klubfællesskabet på Vesterbro og en aktiv del af de netværk, der pædagogisk og idrætsmæssigt rammer børn og unge i bydelen ind.

Settlementet Børn og Unge er vokset ud af Settlementet i Dybbølsgade og en del af et arbejds- og værdifællesskab der også rummer SSB, Studenter Settlementets Boldklub og Idrætsfabrikken – se de respektive hjemmesider.

Kontakt

Settlementet Børn og Unge

Valdemarsgade 4

1665 København V

E-mail: petergorm@bus-settlementet.dk

 

Leder af Settlementet Børn og Unge:

Peter Gorm Hansen

Tlf: 2168 5431

E-mail: petergorm@bus-settlementet.dk

 

 

 Klub Eskild

Tlf: 50 51 83 25 (Mellem 13.00-17.00 i hverdagen)

E-mail: Eskild@bus-settlementet.dk

Klub Vestervang

 

33 22 01 53 (Mellem 13.00-17.00 i hverdagen)

E-mail: Vestervang@bus-settlementet.dk

 

Daglig leder Idrætsfritidsklubben:

Kathrine Forsberg

Tlf: 60892450

E-mail: ifk@bus-settlementet.dk

Direkte klubtelefon: 50 50 33 27 (Åbent: 13.00-17.00)

 

Bestyrelsen i Settlementet Børn og Unge

Torben Jensen – eksternt udpeget og formand

Pernille Nordskov – forældrerepræsentant og næstformand

Mads Aamann Agger – medarbejderrepræsentant

Thomas Warbrug – eksternt udpeget medlem

Bent Madsen – eksternt udpeget medlem

Steen Dohrn Petersen – forældrerepræsentant

Guiliano Matessi – forældrerepræsentant